Alapképzés: Andragógia

Itt találhatod a Közös, Turisztikai andragógiás, Művelődésszervezés, és Választható tantárgyakhoz tartozó jegyzeteket. A feltöltés folyamatos, ha van anyagod küld el nekünk a kvikinside@gmail.com címre!!! 
Közös modul
A felnőttképzés gazdasági és jogi környezete
A felnőttkor pszichológiája és mentálhigiénéje
A felnőttoktatás módszertana 1
A felnőttoktatás módszertana 2
A menedzsment alapjai
A munkaerőfejlesztés elmélete és gyakorlata
A társadalomtudományi kutatások módszertana
Adatelemzés alapjai
Andragógiai alapismeretek
Az Adnragógia elmélete és története 1
Az Andragógia elmélete és története 2
Az EU integrációs és felnőttképzési politikája
Az EU működése és döntéshozatali mechanizmusa
Bevezetés a Pszichológiába
Bevezetés a szociológiába
Didaktikai és pedagógiai információ hordozók
Elektronikus tanulás és tanítás
Felnőttképzés menedzsment 1
Felnőttképzés menedzsment 2
Filozófiatörténet
Gazdaságpolitika
Gazdaságpszichológia
Informatikai alapismeretek
Kommunikáció elmélete és gyakorlata
Komparatív andragógia
Könyvtárhasználat elmélete és gyakorlata
Közgazdasági ismeretek
Kulturális andragógia
Minőségirányítás a felsőoktatásban
Művelődéstörténet 1
Művelődéstörténet 2
Neveléstan
Neveléstörténet
Szociálpszichológia
Ügyviteli és munkaerő piaci ismeretek
Turisztikai andragógia modul
Bevezetés a turizm usba
Egészségturizmus
Gerontogasztronómia
Gerontopszichológia
Gerontoszociológia
Időskorúak gazdálkodása
Időskorúak jogai
Környezetpszichológia
Projektme nedzsment
Speciális programszervezés
Szociálandragógia
Szociokulturális animáció
Művelődésszervező modul
Attrakciómenedzsment
Bevezetés a turizmusba
Kisvállalkozások és nonprofit szervezetek a kulturában és a turizmusban
Kulturaközvetítés menedzsmentje és módszerei
Médiaismeret
Művelődésszociológia
Nemzeti kulturális és természeti értékeink
Rendezvény és programszervezés
Szociokulturális animáció
Turisztikai és kulturális marketing és PR
Kulturaközvetítő intézményrendszer

Választható tantárgyak
Karrierépítés
Konfliktuskezelő tréning
Politológia
Prezentációs készségek fejlesztése
Üzleti etika
Üzleti etikett és protokoll

 

Elérhetőség

BGE KVIK HÖK
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
I. em. 108/A HÖK Iroda

+36 1 374 6221
+36 1 374 6245
+36 1 374 6246

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode