Turizmus-Vendéglátás

Képzés célja

A képzés célja korszerű, magas színvonalú elméleti képzésre alapozva gyakorlatorientált, több idegen nyelven kommunikálni képes szakemberek kibocsátása. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hallgatóink olyan komplex látásmódot illetve vezetői képességeket szerezzenek, amelyek döntéseikben segítik őket a folyamatosan változó piaci feltételekhez való alkalmazkodásban.

Képzésvezető Dr. Tóth Zoltán
Szükséges végzettség Érettségi
Képzési szint Alapképzés
Képzési hely(ek) KVIK
Nyelv Magyar/Német/Angol
Munkarend(tagozat) Nappali/Levelezős
Költségviselés formája Önköltséges

 

Képzés fő jellemzői

A 6 + 1 féléves, összefüggő (többlet 30 kreditpont értékű) szakmai gyakorlattal kiegészített képzés során a nappali tagozatos hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A jól felkészült szakemberek kibocsátása érdekében a gazdasági élet igényeit figyelembevevő korszerű tananyagokkal és képzési rendszerrel várjuk a hozzánk jelentkezőket.
Tanulmányaik első évében alapozó tantárgyakat vehetnek fel a hallgatók, pl. közgazdaságtan, gazdasági matematika, számítástechnika, pénzügy, marketing, jogi ismeretek stb. A második félévet követően történik a szakirány választás, a BGF szabályzata alapján kialakított hallgatói rangsor alapján. A szakirány választás után sajátíthatják el a szakmai ismereteket, pl. a turisták utaztatásával, elszállásolásával, ellátásával, a szabadidő eltöltésével és a területfejlesztéssel összefüggő tevékenységek folyamatainak tervezését, szervezését, gazdálkodását, irányítását, illetve a vendéglátó tevékenység ellátásához szükséges élelmi anyag-, higiénés-, táplálkozástani és műszaki ismereteket, az ételkészítés és értékesítés fortélyait, a szállodai és vendéglátó vállalkozások szervezésének és gazdálkodásának meghatározó elemeit, összefüggéseit.
Az alternatív tárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyedhetnek, és további specializálódásra is van lehetőségük.

A magyar nyelvű oktatás mellett angol vagy német nyelvű képzés is választható, melyekre külön kell jelentkezni. (Külön tájékoztató!)

A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismeretek elsajátítása, amely

  • részint a kar oktató kabinetjében, laboratóriumaiban illetve külső gyakorlóhelyeken történik, a tantervben rögzített szemeszterekben (esetenként hétvégi napokon is),
  • részint magyarországi és/vagy külföldi gyakorlóhelyeken, a szakirányért felelős tanszék vezetésének döntése alapján, minimum egy teljes szemesztert magában foglalva.

A tanulmányi idő alatt számos lehetőséget biztosítunk a nyelvtanulásra. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható - vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A félévek során a tantárgyak heti óraszáma átlagosan 25 óra, mely kiegészül a kritéri-umtárgyak foglalkozásaival.

Választható szakirányok

Idegenforgalom-Szálloda szakirány

Vendéglátás-Szálloda szakirány

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon (BA)

Képzési idő

6 + 1 félév

Követelemények a tanulmányok során

A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be.

Felvételi követelmények

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2012. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei:

  • középiskolai érettségi,
  • gazdasági ismeretek vagy
  • matematika vagy
  • történelem vagy
  • egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy
  • egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek).

 

Önköltség, egyéb díjak

Az önköltség összege magyar nyelvű képzés esetén a 2012/2013-as tanévben 216 000 Ft/félév

Munkavállalás, munkakörök

A fenti tartalmú képzésekkel hallgatóink

  • alkalmassá válnak a turizmus egyéni és társas vállalkozásainak működtetésére, elhelyezkedhetnek turisztikai vállalkozásoknál (szálláshely-szolgáltatók, utazási irodák, közlekedési társaságok), a turizmus non-profit szervezeteinél, a közigazgatás idegenforgalmi területein, illetve
  • a vendéglátás és a szállodaipar hazai illetve nemzetközi vállalkozásainak szakmai és funkcionális területein közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el.

 

Illetélkes Tanszék

Turizmus Intézeti Tanszék

Elérhetőség

BGE KVIK HÖK
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
I. em. 108/A HÖK Iroda

+36 1 374 6221
+36 1 374 6245
+36 1 374 6246

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode