Üzleti szakoktató

Képzés célja

A képzés célja korszerű, szakmai, valamint pedagógiai-pszichológiai elméleti, továbbá a gyakorlati oktatáshoz szükséges gyakorlati ismeretekkel, tapasztalatokkal, készséggel rendelkező üzleti szakoktatók kibocsátása, akik elsajátították a tevékenységükhöz szükséges közgazdasági, szakmai és pedagógiai felkészültséget. A szakoktatói munka olyan sajátos szakmai és pedagógiai tevékenység, amelyben a választott szakiránynak (kereskedelem, vagy vendéglátás) megfelelő szaktudás elválaszthatatlan a gyakorlati munkához szükséges tapasztalatokon, továbbá az ezek átadásához szükséges pedagógiai-pszichológiai készségeken alapuló magas színvonalú jártasságtól. Ezért tekintjük kiemelt feladatnak, hogy hallgatóink, akik csak a szakiránynak megfelelő középfokú szakképesítés (OKJ bizonyítvány) birtokában és két év szakmai gyakorlat alapján nyerhetnek felvételt a szakra. A képzés során olyan mesterségbeli és pedagógiai képességeket szereznek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolarendszeri szakoktatás és a felnőttképzés keretében a szakma műveléséhez szükséges gyakorlati tudás és készségek átadására.

Képzésvezető Horn Miklós
Szükséges végzettség Érettségi
Képzési szint Alapképzés
Képzési hely(ek) KVIK
Nyelv Magyar
Munkarend(tagozat) Levelező
Költségvállalás Önköltséges

 

Képzés fő jellemzői

A 8 féléves képzés keretében a hallgatók először a felsőfokú alapdiploma (bachelor) végzettség megszerzéséhez szükséges közös gazdasági, módszertani és szakmai ismereteket sajátítják el. Ezekre épülve kerül sor egyrészt a választott szakiránynak (kereskedelmi vagy vendéglátó) megfelelő szakmai tárgyak, másrészt a pedagógiai felkészültséghez szükséges elméleti és gyakorlati, módszertani tárgyak oktatására valamint a képzést záró oktatási gyakorlatokra.

 • Alapvető gazdasági és módszertani tárgyak:

mikro- és makroökonómia, környezetgazdaságtan, gazdaságpolitika, gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika, EU-ismeretek, gazdaságpszichológia, üzleti idegen nyelv stb.

 • Üzleti képzés egységes szakmai alapozó tárgyai:

gazdasági jog alapjai, vállalati gazdaságtan alapjai, marketing alapjai, pénzügyek alapjai, általános és üzleti lélektan, számvitel alapjai, alkalmazott számítástechnika, menedzsment alapjai, fogyasztóvédelem stb.

 • Pedagógiai - pszichológiai felkészültséget megalapozó tárgyak:

neveléstan - neveléstörténet, neveléslélektan, didaktika, alkalmazott szociológia, felnőttek szakképzése, felzárkóztatás stb.

Választható szakirányok

Kereskedelmi szakoktató

Vendéglátó szakoktató

Választott szakiránynak megfelelő tárgyak

Kereskedelmi szakirány Vendéglátó szakirány

Bolti és kereskedelmi vállalkozás

Élelmezési és táplálkozási ismeretek

Általános és szakáruismeret

Ételkészítési és értékesítési ismeretek

Bolti technológia - minőségbiztosítás

Higiéné

Kereskedelmi informatika

Vendéglátás technológiája

Logisztika

Vendéglátó vállalkozás gazdálkodása szervezése

Kereskedelmi marketing

Vendéglátó informatika

Hungaricumok az EU-ban stb.

Különleges ételek, italok stb.


Felkészítés a szakmai gyakorlatok oktatásáraszakmai (kereskedelmi, vagy vendéglátó) gyakorlatok módszertana, tanulásmódszertan, konfliktuskezelő tréning, iskolai (tanműhelyi) oktatási - nevelési gyakorlat tanköteleseknek és felnőtteknek

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Üzleti szakoktató a kereskedelmi szakirányon (BA) vagy Üzleti szakoktató a vendéglátó szakirányon (BA)

Képzési idő

8 félév

Követelemények a tanulmányok során

Szakmai és pedagógiai záróvizsga a vizsgakövetelmények (180 kredit megszerzése) és a vizsgatanítás teljesítése után tehető. Részei:

 • Záródolgozat megírása és megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga a szakiránytól függő szakmai, valamint pedagógiai - pszichológiai elméleti és szakmódszertani ismeretekből.
 • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi követelmények

 • gazdasági ismeretek vagy
 • matematika vagy
 • történelem vagy
 • egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy
 • egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek).


A fentebb felsorolt tárgyak közül kettőt kell választani úgy, hogy a felsorolt idegen nyelvek és szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül csak egyet-egyet lehet választani.

 • A választott szaknak megfelelő szakközépiskolai végzettség, vagy érettségi és a választott szakiránynak megfelelő alapszakma (OKJ-s képesítés), valamint
 • legalább kétéves szakmai gyakorlat.

Önköltség, egyéb díjak

Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben 150 000 Ft/félév.

Munkavállallás, Munkakörök

A végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés kereskedelmi, illetve vendéglátóipari szakközépiskoláiban, szakiskoláiban a felsőfokú szakképzés rendszerében a vendéglátó szakmenedzser képzésben, továbbá a felnőttképzést folytató vállalatoknál, intézményekben láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat.

Illetékes Tanszék

Pedagógia és Üzleti Szakoktatói Intézeti Tanszék

 

Elérhetőség

BGE KVIK HÖK
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
I. em. 108/A HÖK Iroda

+36 1 374 6221
+36 1 374 6245
+36 1 374 6246

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode